Hier houden we U op de hoogte van de kweekresultaten 2012

In het logboek van 2011 staan ook veel leuke en interessante verslagen

14-12-2012 Distrikt TT provincie Groningen

Borneo bronzeman stel 88 / 90

Borneo bronzeman enk 91 Brons

Java bronzeman stel 91 / 91 Hoofdgroep kampioen

Java bronzeman enk 91

Bruinrugekstertje 91

Bruinrugekstertje 92 Hoofdgroep kampioen

Indische muskaatvink 92 Zilver

Ceresamadine pop stel 91 / 91 Goud

Ceresamadine man 91 Zilver

Ceresamadine man 92 Goud

Bruinborst rietvink 90

Bruinborst rietvink 92 Goud

Japanse Meeuw zwartbruin stel 91 / 91 Hoofgroep kampioen

Japanse Meeuw zwartbruin enk 93+        Hoodgroep kamp. + Kampioen Tropische vogels over de hele show Razz10-08-2012 Kannibalisme

Vandaag 4 jonge Bruinborst rietvinken in de buitenvoliére geringd (zie foto). 3 andere Bruinborst rietvinken zijn in de buiten voliére gisteren uitgevlogen. In het binnenverblijf 2 Muskaatvinken geringd ze hadden er 3 maar 1 zal waarschijnlijk er uitgegooid zijn, we hebben hem niet gevonden. Bij de bruinrug ekstertjes zagen we bij het verschonen van de kranten in de lade van de broedkooien nog een halve jong, deze was denk ik vandaag ook nog maar net uitgekomen en door 1 van de ouders uit het nest zijn geworpen, of de het andere helft van de jong is opgegeten, geen idee? De twee jonge Borneo bronzemannetjes zijn uitgevlogen in de broedkooi en hier hebben we het nest ook bij weg gehaald. Het koppel Japanse Meeuwen met hun 3 jongen hebben we nu ook in de buitenvoliére laten vliegen. De twee Java bronzemannetjes kunnen ook bij de ouders vandaan en gaan dan ook naar buiten. Buiten heb ik tijdens het ringen van de Bruinborst rietvinken nog weer een nieuw vrijstaand nestje ontdekt deze blijkt van de Borneo Bronzemannetjes te zijn, hier liggen al een paar eitjes in hoeveel kon ik niet zien en of ze al bebroed waren helemaal niet, we wachten maar gewoon af. Maar het is buiten nog niet afgelopen er zit nog een koppel muskaatvinken op bevruchte eitjes en twee koppels rietvinken zitten ook nog weer te broeden. De Bruinborst rietvinken doen het buiten bijzonder goed, er zijn 2 koppels bezig te broeden en 2koppels met jongen.

20-07-2012  Uitgevlogen

 In het zelfgemaakte nest buiten zijn inmiddels 3 jonge Bruinborst rietvinken geboren, ze zijn ongeveer een dag of drie oud. Een stukje boven deze nest hangt een tralienestje hierin ook maar even vlug gekeken, hier lagen ook 8 eitjes in en bij de eersten was al te zien dat ze bevrucht waren,  ook in deze nest zitten Bruinborst rietvinken. Binnen zijn vandaag 3 Japanse meeuwen en 2 Java bronzemannetjes uitgevlogen. 1 koppel Bruinrug ekstertjes hebben we weer gekoppeld en deze kunnen dan aan hun 3e ronde beginnen.

14-07-2012   vergissing

Het zelfgemaakte nest die ik twee dagen geleden had ontdekt in de buitenvoliér blijkt toch niet van de Ceresamadines te zijn maar van de Bruinborst rietvinken. Dacht toch echt dat ik de vorige keer het kopje van een Ceresamadine had gezien, heb ik mij toch verkeken. Maar niet getreurd namelijk liever nog een paar Bruinborst rietvinken er bij, van de Ceresamadines vliegen al meer jongen dan van de Bruinborst rietvinken

12-07-2012  Het is weer mooi geweest

De jongen die in de buiten voliér waren geboren zijn inmiddels allemaal uitgevlogen, hier had ik op gewacht om de beplanting van de achterwand eens goed terug te snoeien, de klimplanten groeien in deze tijd van het jaar als een trein. Onder het snoeien kwam ik nog weer een nest tegen met 5 eitjes en zo te zien zijn hier 4 van bevrucht, een vrijstaand nest gebouwd van de stengels van onkruidzaden welke ze de laatste weken geregeld krijgen aangeboden, de binnenkant van het nest is afgebouwd met cocosvezel. Na mijn werkzaamheden in de voliére even in de gaten gehouden welke vogels in het nest kruipen, en na 10 minuten wist ik dat het nest toebehoorde aan een koppel Ceresamadines. In het binnenverblijf wordt het steeds rustiger het nest van de muskaatvinken bleek ook niets te wezen en deze koppel ook maar naar buiten gedaan. Er zit nu nog 1 koppel Borneobronzemannetjes te broeden op 4 eitjes, De Java bronzemannetjes en een koppel Japanse meeuwen hebben samen nog 5 jongen die nog niet uitgevlogen zijn, als deze jongen ook zelfstandig zijn gaan deze vogels ook allemaal naar buiten. Binnen in een vluchtje staan nog 2 Bruinborstrietvinken op uitvliegen ook hier gaat dan het nest er uit en wordt de laatste tussen wand van de vluchtjes er ook uitgehaald. Het binnen vlucht die dan aansluit op de buiten voliére is dan ook 3 meter. Het is bijna vakantie en de broedkooien zijn dan mooi leeg, scheelt weer een heel stuk werk gelukkig, ik vind het voor dit jaar wel weer mooi geweest.

26-06-2012     effe zoeken

Na een weekje vakantie in de zonnige oorden hebben we eerst maar eens de buitenvoliére goed doorzocht naar nestjes tussen de hedra planten. Voor dat we vertrokken hadden we al wel een paar koppels gezien die een nest hierin hadden gebouwd, maar hoe lang ze zaten te broeden wisten we niet, dat er jongen waren wisten we nu wel zeker, hier en daar hoorden we al jongen bedelen. Maar als je niet exact weet wanneer de koppels zijn begonnen te broeden heb je natuurlijk ook geen idee hoe oud de jongen zijn. Dat bleek al bij het eerste nest waar twee Bruinborstrietvinken lagen die al te groot waren om te ringen, twee andere Rietvinken konden we nog wel ringen. Een jong koppel muskaatvinken van vorig jaar hadden ook een nest met 4 eitjes waarvan er maar 1 was uitgekomen ook deze jongen hebben we geringd. Drie jonge Ceresamadines voorzien van een ring en er moeten nog twee Bruinborstrietvinken worden geringd deze twee moeten nog even een dag wachten. Binnen is de kweek bij ons voorbij de laatste twee jonge Java Bronzemannetjes liggen hier nog in het nest en een koppel Borneo's hebben nog twee eitjes of dit nog iets wordt weet ik niet , over twee dagen moeten er nog drie Japanse Meeuwtjes worden geringd en dat zijn dan voor dit jaar de laatste jongen binnen. O ja er zit ook nog een koppeltje muskaatvinken binnen te broeden, maar eerlijk gezegd heb ik geen idee of er, en hoeveel eieren er zijn hier hebben we nog geen nest controle gedaan. Buiten laten we ze mooi geworden en zien wel of hier nog iets van komt, zag vandaag al wel weer een koppel Bruinborsten met nest materiaal slepen. Buiten krijgen de vogels nu ook weer volop onkruidzaden geplukt uit de natuur.

09-06-2012     te lang geleden

Het is al weer te lang geleden dat ik mijn logboek heb bijgewerkt, laat ik maar zeggen wegens omstandigheden, hoe gaat het bij ons met de kweek?. Over de kweek met de Japanse Meeuwen kan ik kort zijn dit was een tegenvallend jaar het lukte niet met de meeuwen, maar weinig jongen op stok. Bij de Ceresamadines ging het beter, maar met deze twee soorten zijn wij in de broedkooien gestopt, alle koppels hebben we lekker laten vliegen in de buiten voliére, waar de Ceresamadines her en der wat vrijstaande nesten hebben gebouwd in de hedra's en de eersten zitten al weer te broeden. Ook de Bruinborst rietvinken vliegen inmiddels buiten vorige week hiervan een nestje geringd met 2 jongen in een ander nestje ondekte ik vandaag 3 jongen. De muskaatvinken hebben 1 jong buiten in het nest liggen van een dag of 5 oud hier zijn denk ik meer geweest  heb namelijk ook al een jong dood gevonden in het etens bakje. Het koppel Muskaatvinken welke binnen zitten hebben we deze week net weer opnieuw gekoppeld. De Java Bronzemannetjes hadden in de tweede ronde maar 1 jong die we bijgelegd hebben in het nest van de Borneo bronzemannetjes die zelf 3 jongen hadden, deze 4 jongen zijn ook al verhuist naar de buitenvoliére waar het al gezellig druk wordt. Bij de Bruinrug ekstertjes die nog steeds binnen zitten in de broedkooien is bij  1 kopeltje de tweede ronde  mislukt en niet uitgekomen bij het tweede koppeltje zijn er weer 4 jongen uitgevlogen en deze keer ook goed geringd.

07-04-2012      Opletten met ringen

De eerste jongen vliegen nu in de buiten voliére, de ouder koppels zijn inmiddels met hun tweede ronde begonnen, ook een koppel borneo bronzemannetjes heeft eindelijk na 2 maanden hun eerste ei gelegd. Bij de Bruinrug ekstertjes heb ik een foutje gemaakt, ik heb deze eerste twee nestjes geringd met 2,3 mm ringen, in het boek van de NBvV stond kleine ekstertjes 2,3 en ekstertjes 2,5 mm, heb hier verder ook helemaal niet bij nagedacht en ze geringd met 2,3 mm , na het uitvangen viel mij al op dat er niet veel ruimte meer was tussen het pootje en de ring en dacht toen al dat gaat niet goed. De ring van hun vader even gemeten en ook deze was 2,5 mm , nu we de jonge ekstertjes hebben verplaatst van een kooi naar de voliére hebben we gelijk ook de ringen maar weer afgeknipt, liever een vogel zonder ring dan straks een ingegroeide ring.

 


24-03-2012     zelfstandig

Vandaag de eerste jongen bij de ouders vandaan gehaald. De Java bronzemannetjes, Bruinrugekstertjes en de eerste vier Ceresamadines zijn vandaag verhuist, de vogels zijn eerst in een broedkooi van 120 cm geplaatst, hier kunnen we de jongen nog een weekje in de gaten houden voor dat ze verhuizen naar de grote buiten voliére. De vogels waarvan het geslacht uiterlijk niet waarneembaar is hebben we allemaal voorzien van een kleurringetje, op deze manier hopen we de eerste jonge mannetjes te herkennen als ze zitten gaan te zingen. De vijf jonge Indische Muskaatvinken zijn inmiddels ook uit gevlogen en zien er zeer goed uit. Ook de eerste twee Borneo Bronzemannetjes en Bruinborstrietvinken zitten op stok. De Japanse Meeuwen moeten nog een paar dagen wachten voor ze bij de ouders weg mogen. Volgende week komt er nog een Java Bronzemannetje pop bij en kunnen we onze tweede koppel Java's ook koppelen.

17-03-2012      voliére

Vandaag het buitenverblijf weer in orde gebracht en de eerste 9 vogels kunnen weer genieten van het zonnetje, het zijn een paar reserve vogels die nu naar buiten kunnen, maar binnenkort zal de voliére door meer vogels bevolkt worden, zo gauw de eerste jongen zelfstandig zijn gaan zij ook naar de voliére en zullen hier de hele zomer in verblijven. De Bruinrug ekstertjes zijn uitgevlogen evenals de de eerste twee nestjes ceresamadines. De jonge ekstertjes zijn al wat geplukt door de ouders ze hebben kale kopjes, we hebben om deze reden de man er uitgevangen, maar ja voor het zelfde geld heeft de pop het gedaan. De kweek van de Japanse Meeuwen is een kleine drama 1 koppel legt wel maar gaat niet broeden bij een ander koppel de eitjes onbevrucht, 1 koppel ging goed tot de jongen er waren maar ze wilden niet voeren. Van 1 koppel gingen de jongen dood na het ringen en ook de man. Dus het gaat niet best met de Meeuwtjes er zijn nu nog maar 5 jongen die zo uitvliegen. De jonge uitgevlogen Ceresamadines zien er al weer prachtig uit, zie foto.

04-03-2012      Volle bak

Vandaag het nest van de Indische Muskaatvinken gecontroleerd en wat we gehoopt hadden bleek uit tekomen volle bak in het nest maar liefst 5 mooie jongen (met goed gevulde kropjes) van ongeveer 7 dagen oud, De grootste jong moesten we al ringen met 2,9mm de anderen zijn geringd met 2,7mm als deze jongen allemaal op stok komen vind ik de kweek van de muskaatvinken voor dit jaar al weer geslaagd. Het tweede nestje Ceresamadines ook geringd en bij de Japanse Meeuwen een paar jongen na geringd, het gebeurd toch regelmatig dat er nog weer ringen afglijden in het nest. De zes Bruinrug ekstertjes staan op uitvliegen en heel benieuwd zijn we hoe hun  vader op de jongen reageerd vooral als de jongen wat ouder worden. De twee jonge Bruinborst rietvinken liggen volgens ons nog steeds in het nest, we hebben nog geen jongen op de bodem van het vluchtje gevonden. Ook is er vandaag weer een nestje jonge Ceresamadines uitgekomen.

01-03-2012       met de neus dicht

Even een kleine update van hoe het gaat bij ons in het vogelverblijf, nu er weer jonge vogels zijn krijgen de vogels s'morgens voor ik naar mijn werk ga om 6 uur al eivoer. Drie dagen geleden kwam ik s'morgens binnen in het vogelverblijf, ik had de deur nog maar net open en toen wist ik het al dode vogels, een stank in het verblijf, het scheelde niet veel of ik ging over mijn nek. Direct de nesten maar bijlangs waar de jongen in liggen, bij de bruinrugekstertjes was 1 dode jongen, hij zat al bijna in de veren en was vast en zeker al een dag of twee / drie dood, oorzaak onbekend. Bij een paar koppels ging het niet helemaal goed, 1 koppeltje meeuwen voerde hun jongen niet evenals 1 koppeltje Ceresamadines. Ook was er een koppel Ceressen bij die steeds van de eieren afliep, ook dit nest is niets geworden. Bij twee koppels Borneobronzemannetjes hebben we nog geen ei gezien of hier dus wel twee poppen bij zijn weten we dus nog niet zeker. Bij de Japanse meeuwen en bij de Bruinborst rietvinken was 1 nest met onbevruchte eitjes.

 Zo en nu de goede dingen, Bij de bruinrugekstertjes zijn inmiddels 6 geringd en ze groeien als kool, de eerste 4 ceresamadines hebben ook hun ring om, een ander nestje van 4 worden ook goed gevoerd en er zitten nog twee koppeltjes te broeden. Van de Java bronzemannetjes hebben we ook 3 geringd, ook liggen er twee jonge borneo bronzemannetjes, de japanse meeuwtjes hebben 11 jongen en gisteren zijn de eerste twee Bruinborst rietvinken uitgekomen. De Indische muskaatvinken hebben volgens mij nog steeds 5 jongen in het nest liggen er zijn gelukkig nog geen jongen uitgegooid, maar we hebben ook nog niet weer gekeken, zaterdag gaan we kijken of ze geringd kunnen worden. Er zijn nu plusminus een kleine 40 jongen en hier zijn we tot nu toe weer dik tevreden over, ook al omdat we van alle soorten wel wat jongen hebben. Tegen de tijd dat alles geringd is zal ik weer een verslagje doen.

22-02-2012      Ringen

Vandaag de eerste jonge vogels van 2012 geringd. Het koppeltje Bruinrugekstertjes hebben 4 jongen waarvan er nu 3 geringd zijn. Het andere koppeltje Bruinrugekstertjes hebben 3 jongen. De Java bronzemannetjes hebben ook 3 jongen, en bij de Ceresamadines zijn de eerste 3 jongen ook uitgekomen. Het eerste koppeltje Japanse Meeuwen hadden twee jongen maar ze werden niet gevoerd door de ouders en hebben het dus niet gered, vandaag zijn er bij een tweede koppeltje Japanse Meeuwen ook twee jongen uitgekomen. Van de drie koppels Borneo bronzemannetjes hebben twee koppels het nest wel klaar maar nog geen eieren, dus ben er nog niet zeker van of er bij beide koppeltjes wel een pop bij zit. De Indische muskaatvinken moeten morgen uitkomen ze hebben zes bevruchte eitjes. Hieronder een foto van de jonge Bruinrugekstertjes, ze hebben de krop lekker vol.

18-02-2012        beschuit met muisjes

Afgelopen week konden bij ons de beschuit met muisjes weer opgediend worden. Dinsdag 14 feb (Valatijnsdag) waren er bij de Bruinrugekstertjes de eerste jongen, twee waren er te zien, we hebben 1 keer nestcontrole gedaan maar de ekstertjes blijven  stijf op de jongen zitten hoeveel het er nu zijn weet ik nog niet, wel kunnen we de bedelgeluidjes al  horen als de jongen worden gevoerd. Bij het tweede koppel Bruinrugekstertjes zijn inmiddels ook jongen ook van dit koppel weten we nog niet hoeveel er zijn, dit vind ik ook eigelijk het minst belangrijk, we zijn al lang blij dat er een paar jongen zijn en dat ze ook gevoerd worden. De eerste jongen zijn inmiddels 4 dagen oud er kan natuurlijk nog van alles gebeuren maar tot nu toe gaat alles voorspoedig, bij het eerste koppeltje was 1 jong die waarschijnlijk niet goed uit het ei kon komen (of er vast inzat) en die is er de eerste dag al uitgegooit. Vandaag is er bij de Java bronzemannetjes ook de eerste jonge uit het ei gekropen. Bij de Japanse meeuwen hopen we dat er morgen de eerste jongen zijn. De Ceresamadines zitten ook lekker te broeden en hier hebben we de eerste (plusminus) 16 bevruchte eitjes geteld. Van de 3 koppels Bruinborst rietvinken die in kolonie verband zitten is 1 nestje met 5 eitjes waarvan we kunnen zien dat er al 3 bevruchte eitjes bij liggen, een tweede koppel heeft ook 5 eitjes hier was nog geen bevruchte ei bij te zien. De vogels die jongen hebben krijgen nu twee keer per dag een lepeltje eivoer, we gaan het hoeveelheid zaad de eerste 10 dagen niet verhogen wel het eivoer. Marcel heeft al een paar keer gezegt "wat gaat het mooi, wanneer komt de tegenslag". Ik heb me dus al afgevraagd "vogels kweken zonder tegenslagen zou dat lukken" . Ik denk het niet :-( Als het goed gaat ga ik Dinsdag ringen dan zullen we zien hoe het met de jonge bruinrug ekstertjes is.

13-02-2012         Foutje

Van een koppel Borneo bronzemannetjes zat vandaag de pop te zingen, geen wonder dat er nog geen ei gelegd was, foutje dus met koppellen, gelukkig heeft mijn bevriende collega kweker nog een paar poppen zitten en brengt morgen 1 voor mij mee. Bij de Indische muskaatvinken waren ook de eerste bevruchte eitjes zichtbaar. Alle 6 koppels Meeuwen zitten nu te broeden 2 koppels onbevrucht 3 koppels bevrucht en 1 koppel is nog niet te zien. Bij de ceresamadines zijn nu bij 2 koppels zichtbaar dat de eitjes bevrucht zijn 1 koppel heeft maar liefst 8 eitjes liggen, hier moeten maar een paar van overleggen naar een ander koppel ceressen. De bruinrug ekstertjes zouden vandaag uitkomen maar volgens mij waren er nog geen jongen, bij nest controle  willen de eigenwijse ekstertjes niet van het nest af ze blijven vrolijk op de eitjes zitten, en ze er af jagen heb ik ook geen zin in, nog maar even afwachten dus. De eitjes van de java's waren toch bevrucht wat ik eerst niet had verwacht.

08-02-2012        bevruchting

Bij ons zitten de eerste 14 koppels op eieren, het is nu afwachten hoe het met de bevruchting staat, passen de vogels bijelkaar, waren ze goed genoeg in conditie allemaal factoren die verband houden met een goede bevruchting, bij de koppel java bronzemannen lijken mij de eitjes al onbevrucht, van de 5 koppels Ceresamadines hebben nu 4 koppels eitjes ze zijn net begonnen, dus hier kunnen we nog niet zien hoe het met de bevruchting is, evenals de Japanse Meeuwen van de 6 koppels zijn er nu 5 koppels die net beginnen te broeden. De twee koppels Bruinrug ekstertjes zitten ook te broeden, bij 1 koppel hebben we  gekeken en hier is de bevruchting prima, we zijn toch blij dat we deze vogels hebben gekocht met DNA nu heb je toch meer zekerheid dat het ook koppels zijn, volgende week moeten de eerste eitjes hiervan uitkomen, het is voor ons een nieuwe uitdaging hoe het gaat met deze vogels, vroeger hebben we wel gekweekt met de dwerg ekstertje, maar elke soort heeft weer nieuwe verassingen. De drie koppels Bruinborst rietvinken hebben we toch maar samen gelaten in een vluchtje van 1,20 m bij 1,50 m en 2,20 m hoog, en laten we in kolonie verband kweken hier hebben we nog een koppel Ceresamadines bij in laten vliegen. Van de drie koppels Borneo bronzemannetjes heeft 1 koppel vandaag hun eerste ei gelegd

27-01-2012          KOPPELEN

Inmiddels hebben we een koppel java,s 2 koppels borneo's 2 koppels Japanse meeuwen 2 koppels bruinrug ekstertjes en 1 koppel muskaatvinken bijelkaar gezet in de broedkooien , Het komend weekend gaan we 4 koppels Ceresamadines uitzoeken en nog drie koppels meeuwen. De bruinborst rietvinken vliegen nu alle zes bijelkaar, nu opletten of ze zelf ook koppeltjes gaan vormen.

25-01-2012     Vorst opkomst, maar de kweek begint

De Kachel is weer aan, de komende week behoorlijk vorst op komst, omdat we de eerste vogels hebben gekoppeld en hier ook de nesten bij hebben geplaatst mag de temperatuur in het verblijf wel iets omhoog het was overdag 14 graden maar s'nachts gaat de cv uit en zakt de temperatuur nog verder naar beneden. De gevelkachel staat nu aan en daardoor zakt de temperatuur nu s'nachts niet meer, we gaan de temperatuur langzaam opvoeren, maar niet hoger dan 17 graden. Vijf koppels zitten inmiddels bijelkaar, twee popjes van de Japanse Meeuw en 1 man Ceresamadine zijn nog te vet voor de kweek, deze drie vogels staan op rantsoen vooral wat betreft water, s'morgens voor mijn werk om half 7 krijgen de vogels 5 minuten tijd om te drinken daarna weer om 4 uur s'middags en om 8 uur s'avonds, na een paar dagen is het vet dan voor het grootste gedeelte verdwenen.  Drie Bruinborst rietvinken vliegen in een vluchtje hierbij laten we komende weekend onze drie kweekmannen bij vliegen en gaan we de vogels goed in de gaten houden welke vogels elkaar zelf uitzoeken, waarna ze weer worden uitgevangen en geplaatst worden in de broedkooien, en dan maar hopen dat het klikt tussen de mannen en poppen. Vorige week nog goed bezig geweest en heb ik 15 nieuwe nestkastjes gemaakt, de nestjes deze keer helemaal in het blanke lak gezet op deze manier zijn de meeste naden mooi dicht gelopen met lak en zijn er weer minder schuilplaatsen voor ongedierte om zich te verstoppen

.

17-01-2012           Nog even de behaalde punten op een rijtje, Apeldoorn

Bruinborst rietvinken 92 en 93 punten  /  Borneobronzemannetjes 92 en 93 punten  /  Japanse Meeuwen 92 en 92 punten Ceresamadine 90 en 91 en 91 Muskaatvink 91 punten

11-01-2012                  Nederlands kampioen

Zoals U boven leest hebben we Het Nederlandse Kampioenschappen in Apeldoorn met het hoogst haalbare afgesloten. Het was dit jaar een groot succes, vanmiddag lag het kampioensbriefje bij ons op de mat. Met een stel bruinborstrietvinken behaalden we het kampioenschap met 188+ punten , een stel borneobronzemannetjes behaalde met 188 punten Goud in dezelfde hoofdgroep, de twee beste stellen van 2012 bij de lonchura's 1 kwamen dus bij ons vandaan het kampioenschap ging tussen  onze bruinborsten en onze bronzemannetjes. Een stel Japanse meeuwen behaalde brons met 187 punten en een stel ceresamadines ook brons met 183+ punten, hoe de enkeling ceresamadine en de indische muskaatvink het hebben gedaan zien we morgen wanneer we in alle vroegte vertrekken naar Apeldoorn.

03-01-2012                       Apeldoorn

De vogels zitten klaar voor de laatste Tentoonstelling Vogel 2012, ik moet zeggen dat er conditioneel niets ontbreekt aan de vogels, ze zitten er top bij. Volgende week maandag is de keuring in Apeldoorn dan zullen we zien hoe het gegaan is, als je in de prijzen wilt vallen in Apeldoorn moet je wel van goede huize komen (en natuurlijk een klein beetje geluk) de groepen waar wij met onze vogels in meespelen zijn niet de kleinste groepen. Japanse Meeuwen / Lonchura's / Australische prachtvinken.

28-12-2011                    Nieuwe soorten

We gaan het dit jaar (2012) eens proberen met wat andere soorten vogels, binnenkort krijgen we er bij Java Bronzemannetjes / Bruinrugekstertjes en nog een paar borneobronzemannetjes extra. Hiervoor moesten de Cubavinken / Roodkop papegaaiamadines en de Javaanse muskaatvinken plaatsmaken.. Met de Japanse Meeuwen en Ceresamadines gaan we dit jaar met 7 koppels kweken, de indische muskaatvinken en de bruinborstrietvinken blijven natuurlijk ook. Dit jaar zetten we dan 7 verschillende soorten vogels in voor de kweek.